Algemene Leden Vergadering Dorpsvereniging HLS

Op maandag 14 maart 2022, 20.00 uur houdt de Dorpsvereniging HLS haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Als lid van de Dorpsvereniging ontvangt u een uitnodiging per email waarin u zich kunt aanmelden voor de vergadering.

De agenda met de bijbehorende documenten  t.b.v. de vergadering treft u hieronder aan:

AGENDA.

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen ALV 2021 concept

3. Financiën: toelichting op  realisatie 2021 en begroting 2022

4. Rapport kascommissie

5. Jaarverslag over 2021  & Jaarplan 2022 

6. Rooster van Aftreden 2022

7. Dorpshuis de Bosduivel

  • Presentatie van Raad van Toezicht De Bosduivel
  • Afscheid voorzitter Han van Wijk
  • Voorstellen nieuw bestuur De Bosduivel

8. Rondvraag

9. Sluiting