Gepubliceerd no image

Published on februari 19th, 2019 | by caroline wienen

0

Agenda Algemene Jaarvergadering Dorspvereniging 2019

Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op woensdag 20 februari 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Piet Gerritszaal.

AGENDA.

 1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
 2. Notulen ALV 9 februari 2018
  Vaststellen
 3. Bestuurswisselingen:
  a. Voordracht nieuwe bestuursleden Jaap Festen en Anna Mourits als bestuurslid voorgedragen.
  b. Rooster van aftreden. De termijn van Margreet Mooren-Bartijn en Lies van Campen loopt dit jaar af.
 4. Vaststelling Jaarverslag 2018
  a. Financieel: de realisatie van 2018 en begroting voor 2019
  b. Verslag van de kascommissie (oproep nieuw lid)
  c. Het jaarverslag
 5. De Dorpsagenda

Na de pauze

Het exploitatieteam van ’t Zaaltje presenteert zich en vertelt over de wijzigingen rondom de organisatie van de exploitatie van ‘t Zaaltje.

6. Rondvraag en sluiting.

Bijlagen:

 • Jaarverslag 2018
 • Realisatie 2018 en Begroting 2019
 • Notulen ALV 9 februari 2018

Het bestuur:
Lies van Campen, voorzitter
Han van Wijk, penningmeesterPaul van Vliet, secretaris
Margreet Mooren-Bartijn
Josine de Groot
Caroline Wienen-Poos


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑