29 mei: NL DOET-activiteit in ons dorp: twee tuinbanken maken

Op zaterdag 29 mei gaan we in het kader van NL Doet twee tuinbanken voor De Bosduivel maken.
Er hebben zich al een aantal handige vrijwilligers aangemeld.
Leuk als je komt kijken, maar houd de kinderen uit de buurt: er wordt gewerkt met een cirkelzaag!