14 en 28 mei.. Tuinieren in de tuin van Orientalis! Wie doet er mee ?

Beste leden van de Dorpsvereniging

In de Oorschelp van maart 2021 beb je kunnen lezen over het Orientalis Landschapsplan in wording. Inmiddels zijn we weer een stuk verder en kunnen we de volgende stap zetten. We hebben een aantal ‘no-regret-activiteiten’ geïnventariseerd, waarmee tuinliefhebbers aan de slag kunnen.

Wie?

Degenen die zich naar aanleiding van het stukje in de Oorschelp hebben aangemeld worden in ieder geval uitgenodigd. Verder gaan we ervan uit dat er ook een aantal vrienden van Orientalis zich geroepen voelt om de groene vingers uit de mouwen te steken. En via de werkgroep duurzaamheid willen we natuurlijk ook een aantal tuinliefhebbers enthousiasmeren.

Wanneer?

Om te beginnen hebben we twee dagen in mei gepland, en wel: 14 mei en 28 mei.

Daarna willen we een regelmatig terugkerende ‘werk- en klussendag organiseren in Orientalis.

Wat?

Er is veel te doen! Aan de hand van een klussenlijst kan iedereen die komt tuinieren zien waar in het park iets moet gebeuren. Het leukste is om die klussen te kiezen die je het liefste doet. Als startpunt hebben we de volgende lijst samengesteld:

Beth Juda (Joods dorp):    Kruiden- en moestuinen: opruimen, wieden en plantklaar maken.

Romeinse straat:                Wijngaard: blad- en onkruidvrij maken; zomerklaar maken.

Arabisch dorp:                     Vijver en waterpartij: opruimen en bladvrij maken; doel is om het water weer te laten stromen.

Entree:                                    Toegangslaan: brede stroken aan weerzijden van de laan opruimen en voorbereiden van bloemen en plantenborders.

 

Programma?

Op 14 mei komen we bij elkaar bij de Piet Gerritszaal. Het programma voor die dag is als volgt:

9:00 uur:                                Koffie, welkom en presentatie van het landschapsplan; Ideeën verzamelen.

10:00 uur:                              Aan de slag met de klus en op de plek van je keuze.

12:30 uur:                              Lunch, aangeboden door Orientalis, vervolg van ideeën verzamelen.

13:30 uur:                              Verder aan de slag.

16:00 uur:                              Afsluiten en afspraken maken voor de 28ste mei.

 

Leiding?

De werkzaamheden worden gecoördineerd en begeleid door Michel, de hovenier van Orientalis en door Maarten de hovenier van het begraafpark. De algemene regie over de ontwikkeling van het landschapspark is in handen van Sietse Jager.

 

Aanmelden?

Om praktische zaken zoals, gereedschap, plantmateriaal, werkkleding en lunch te regelen, is het prettig als je je van tevoren aanmeldt door een mail te sturen naar info@museumparkorientalis.nl

of te bellen naar 024 3823110

Bedankt vast.