Een on-Nederlandse schatkamer

Op dinsdag 14 december geeft prof. dr. Herwi Rikhof een lezing over De Cenakelkerk van de Heilig Landstichting. Rikhof is emeritus hoogleraar systematische theologie en als pastor (vrijwilliger) verbonden aan de Cenakelkerk. Nog recent schreef hij het boek ‘Een schatkamer voor pelgrims. De Cenakelkerk van de Heilig Landstichting.’ Tegenwoordig maakt de kerk deel uit van ‘Grootste Museum van Nederland’, een project van het Catharijneconvent.

De Cenakelkerk werd tussen 1913 en 1915 gebouwd als parochiekerk en bedevaartsoord in opdracht van priester Arnold Suijs. Architect Jan Stuyt was verantwoordelijk voor de bouw en de decoratie werd toebedeeld aan kunstenaar Piet Gerrits. Zij lieten zich inspireren door hun pelgrimsreis naar het heilige land. De kerk is uniek in de Nederlandse kerkarchitectuur en kan vanwege zijn gelijkenis met de vroegchristelijke bouwkunst en Arabische stijlen worden gezien als een voorbeeld van Oriëntalisme. Het interieur van de kerk is geheel versierd met mozaïeken en schilderingen. Alle voorstellingen zijn op enigerlei wijze verbonden met de zaal van het Laatste Avondmaal (het Cenakel).

In de lezing laat Herwi Rikhof ons kennismaken met deze bijzondere on-Nederlandse schatkamer voor pelgrims. Hij zal ingaan op de ontstaansgeschiedenis van de kerk, de architectuur en het unieke iconografische programma dat is uitgevoerd door Piet Gerrits. Op die manier zal blijken dat de Cenakelkerk een voorbeeld is van een waar gesamtkunstwerk.

Praktische informatie en aanmelden