Gepubliceerd uitmarkt

Published on augustus 27th, 2016 | by Philip

0

UITNODIGING VOOR INLOOPAVOND 8 SEPTEMBER / UPDATE VERBOUWINGSPLANNEN ’T ZAALTJE

Na de geslaagde bijeenkomst in november 2015 waarin de resultaten van het behoefteonderzoek zijn gepresenteerd, hebben we de afgelopen maanden gebruikt om samen met het bestuur van de Dorpsvereniging en de Gemeente te inventariseren hoe de in het behoefteonderzoek geuite wensen voor het dorpshuis kunnen worden vertaald naar een concreet verbouwingsplan dat ook financieel haalbaar is.

De Gemeente was onder de indruk van het behoefteonderzoek en de respons onder de dorpsbewoners en is met ons van mening dat het nut en de noodzaak van een dorpshuis is aangetoond. De Gemeente is ook bereid financieel bij te springen en daardoor hebben we medio juli jl. de begroting rond gekregen. Naast de Gemeente, zijn subsidies toegezegd door de Provincie, het Oranjefonds en het VSBfonds. Dat betekent dat we als bestuur van de stichting ’t Zaaltje hebben besloten, dat de verbouwing door kan gaan. Om u te informeren en de gelegenheid te geven input te geven, organiseren we op 8 september a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopavond. De architect zal dan de verbouwingsplannen presenteren en ook de concepttekening van de buiteninrichting die op verzoek van de Gemeente is gemaakt. Het bestuur van ’t Zaaltje en van de Dorpsvereniging zijn ook aanwezig. U kunt tussen genoemde tijdstippen vrij binnenlopen. Een vertegenwoordiger van de Gemeente is als toehoorder aanwezig.

Wij hopen opnieuw op een grote opkomst.


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑