Gepubliceerd

Published on juli 28th, 2015 | by Philip

0

Heilig Landstichting: op naar 2020

Beste dorpsgenoten,

U zult er ongetwijfeld van gehoord hebben (en als dat niet zo is, dan bij deze), onze dorpsvereniging wil graag als verdere uitwerking van het project HL 2015 weten wat onze inwoners de komende jaren van het leven in ons dorp verwachten en hoe wij daar met elkaar vorm aan kunnen geven. Uw mening is belangrijk ook voor de uitwerking van de geplande renovatie/modernisering van ons dorpshuis ’t Zaaltje. Het bestuur van de Dorpsvereniging en de projectgroep HL 2015 hechten veel waarde aan een sterke maatschappelijke cohesie binnen ons dorp, waarin een goed geoutilleerd Dorpshuis een belangrijke rol kan spelen, maar uiteindelijk telt uw mening.

Daarom willen we met u aan de praat, samen met uw dorpsgenoten. We willen rond een aantal thema’s weten wat die voor u betekenen, niet alleen nu, maar ook de komende jaren. Met die informatie uit het hele dorp gaan wij verder met u in gesprek.

Een ambitieuze doelstelling? Jazeker, we denken echter dat het hoog tijd wordt dat we de mening en de ideeën van onze dorpsbewoners leren kennen en bundelen, zodat we in staat zijn met elkaar de koers voor de toekomst te bepalen. In de weken 37 en 38, van 8 tot 20 september 2015, organiseren wij een aantal bijeenkomsten, zowel ’s middags als ’s avonds (zie bijlage). Wij nodigen u graag uit om op een van die bijeenkomsten aanwezig te zijn en met ons van gedachten te wisselen over onderwerpen die voor ons dorp van belang zijn. Wij denken daarbij onder meer aan jong en oud, zorg, gezondheid en welzijn, sociale veiligheid, duurzaamheid en milieu, cultuur, sport en recreatie. In ieder geval zal op alle bijeenkomsten over de rol en mogelijkheden van ons dorpshuis ’t Zaaltje gepraat worden. De bijeenkomsten worden geleid door dorpsgenoten, die daarvoor een speciale training hebben gehad. Wij zullen ervoor zorgen dat alle opmerkingen in een rapportage vastgelegd worden en in november met u besproken worden.

Wij stellen het zeer op prijs als u uiterlijk 23 augustus a.s. aan wil geven (via het antwoordformulier of via een email) of u aan een van deze gesprekken gaat deelnemen.
Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn, – en wij zouden dat betreuren, omdat we erg nieuwsgierig zijn naar uw (voor)beelden -, dan ontvangt u in september een vragenlijst. Hierin kunt u alsnog uw gedachten en ideeën kwijt en deze zullen in de rapportage meegenomen worden.

Voor nadere informatie over deze gesprekken, de opzet, de bedoeling, de werkwijze en hoe verder kunt u ook contact opnemen met de coördinatoren namens de Dorpsvereniging Els de Witte – van der Schoot (Petruslaan 15, 0243241841 – elsdewittevanderschoot@kpnmail.nl) en Pim Spaan (Nijmeegsebaan 72, 0654266189 – pimspaan@kpnmail.nl).

Met vriendelijke groet,

Theo de Witte, Voorzitter Dorpsvereniging Heilig Landstichting

 

Download brief met antwoordformulier hier: dorpsgenotenbrief theo de witte

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑